OFGESOT


16 January 2022

Den "Neijaouersconcert 2022 - 100 Jaouer Daring Club Eechternoach", deen op den 30. Januar verluecht gi war, ass op Grond vun der aktueller sanitärer Krise elo definitiv ofgesot ginn.
 
D'Presentatioun vum Buch, déi um Concert virgesi war, ka sou leider net wéi geplangt stattfannen.
 
Informatiounen, wéini d'Buch presentéiert gëtt a vu wéini un et ze kréien ass, kommen an den nächsten Deeg no.